Média

Aktuality a nové informácie od Alpine Oil & Gas

Alpine Oil & Gas absolvuje zisťovací process EIA

Spoločnosť Alpine Oil and Gas s.r.o. (AOG), ktorá sa zameriava na prieskum a využívanie podzemných zásob ropy a zemného plynu na Slovensku, oznámila svoj záväzok dodržiavať určité základné princípy pri vykonávaní svojich činností na severovýchode Slovenska s cieľom budovať dôveru a porozumenie s miestnymi komunitami. Tieto princípy sú výsledkom spoločných rokovaní so zástupcami Lesoochranárskeho združenia VLK a zástupcami obyvateľov dotknutých obcí zo severovýchodu Slovenska, s ktorými sa predstavitelia AOG v uplynulých mesiacoch intenzívne stretávali.

preèítajte si viac

Stanovisko k vyhláseniu slovenských arcibiskupov

Spoločnosť Alpine Oil & Gas s.r.o. (AOG) so sídlom Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 36 702 722, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 43257/B, ktorá sa zaoberá prieskumom ložísk ropy a zemného plynu na území severovýchodného Slovenska, chce vyjadriť veľké obavy a poľutovanie v súvislosti s vyhlásením zástupcov gréckokatolíckej Prešovskej archieparchie a rímskokatolíckej Košickej arcidiecézy na podporu petície „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine“, ktoré zverejnili dňa 11. novembra 2016 prostredníctvom Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska a iných internetových stránok.

preèítajte si viac

Práce na prieskumnom vrte v Smilne pokračujú

Spoločnosť Alpine Oil and Gas, s. r. o. (AOG), v súlade s platným predĺžením licencií na prieskum, sa pripravuje v najbližších dňoch obnoviť práce na prvom skúšobnom vrte v obci Smilno. Prípravné práce a následné vŕtanie v danej lokalite sú realizované v súlade s platnými predpismi a zákonmi SR a mali by trvať približne dva mesiace.

preèítajte si viac

Začali stavebné práce na prieskumnom vrte v Smilne

Spoločnosť Alpine Oil and Gas, s. r. o. (AOG), ktorá sa zameriava na prieskum a využívanie podzemných zásob ropy a zemného plynu na Slovensku, zahájila stavebné práce na prvom prieskumnom vrte v obci Smilno. Predpokladá sa, že prípravné práce a následné vŕtacie práce v tejto lokalite budú trvať približne dva mesiace.

preèítajte si viac